Anlita revisor i Göteborg

Det är ur ett perspektiv enkelt att hitta och anlita revisor i Göteborg. Utbudet är stort men det gäller att hitta en revisor som passar det egna behovet. Revisorns kompetens är mycket större än för bara revision och rätt revisor kan hjälpa dig med att öka företagets lönsamhet. Revisorn har nämligen möjligheten att både upptäcka och belysa brister som präglar verksamheten, vilket kan leda till avsevärda förbättringar vad gäller lönsamheten.

Revisorer – revision och redovisning

Revisorns primära uppgift är att bekräfta den bild som företaget har gett i balans- och resultaträkningen. Det är väldigt viktigt att den bilden visar en korrekt bild av företagets ekonomiska situation då bland annat ägare, leverantörer och anställda ska kunna lita på uppgifterna i årsredovisningen. Beslutsunderlaget skall också bekräftas för skatteverket så att företaget betalar rätt mängd skatt varje månad.

När du anlitar revisorer så kan du också anlita redovisningskonsulter från samma bolag för att underlätta arbete för revisorer och för dig själv. Dessa kan bland annat hjälpa dig med löpande bokföring, upplägg vad gäller administrativa uppgifter och mervärdesskatt. Redovisningskonsulter kan också komma med förslag för hur man kan förändra och effektivisera företagets bokföring.

Kostnadsskillnader för revisorer

Det finns stora kostnadsskillnader när det kommer till att anlita revisor i Göteborg. Enligt en undersökning genomförd av Driva eget så kan revisorskostnaden för samma bolag variera mellan 8000 och 20 000 kronor. Det stora prisgapet kan ha att göra med att den dåvarande regeringen år 2010 valde att avskaffa revisorsplikten för mindre bolag. När man genomförde undersökningen var byråerna relativt förtegna med att ge en offert. Det kan med andra ord vara lämpligt att förhandla med revisorerna och kolla runt bland revisorer i Göteborg för att få det bästa priset.

Anlita revisor i Göteborg - mycket att tänka på

Att anlita revisor i Göteborg är en viktig del av verksamheten för många företag. För att få ner priset en aningen så kan det vara bra att själv få koll på grunderna i bokföringen. När man anlitar revisor så tror nämligen många att man också anlitar en redovisningskonsult. Många företag har alltså inte koll på skillnaden. Får man själv koll på hur den grundläggande bokföringen fungerar och hur den påverkar lönsamheten så har man kommit en bra bit på vägen vad gäller att dra ned kostnaderna.

Anlita revisor till ett bra pris

Att anlita revisor i Göteborg är något man noga bör överväga innan man tar ett beslut. Att själv få en god kunskap om bokföring och hur den kan kontrollera lönsamheten är ett bra första steg. När man sedan ser vad som är kvar att göras vad gäller exempelvis bokslut, så kan man styra själv vilka delar man bör få hjälp med. Man kan då använda detta som en förhandlingsfördel när man kontaktar en revisor för att få ett prisförslag.