Utveckla din verksamhet med revisor

En revisor är en person som granskar hur företag, organisationer och verksamheter styrs. Revisorn går igenom företagets redovisning och förvaltning, och baserat på informationen de hittar analyserar de företagets ekonomi och hur effektiv deras verksamhet är. Det kan kännas utlämnande att ha en revisor gå igenom hela ens företag, men det har många fördelar. En revisor kan nämligen ge nyttiga råd om vad man kan förbättra inom företaget. Det kan gälla allting från hur man bedriver verksamheten, hur effektiva ens rutiner är eller hur ens ekonomi ser ut. Revisorn sammanställer sina bedömningar i en granskningsrapport, samt skriver en kort revisionsberättelse som företaget sen får ta del av.

revisor

Varför det är bra att anlita en revisor 

En revisors uppgift är att kvalitetssäkra ett företags ekonomiska information. Revisorn är opartisk och oberoende. Det finns många fördelar för ett företag att anlita en revisor. För det första så ser det bra ut att ha regelbundna, högkvalitativa revisioner. Det är ett bra sätt att bevisa för leverantörer, banker och samarbetspartners att ditt företag sköts på ett bra sätt och går att lita på. Genom att anlita en revisor så får man en insyn i sitt företag och det gör det lättare att identifiera brister som man sedan kan förbättra. 

Vad ska man tänka på när man anlitar en revisor? 

Det finns flera olika typer av revisorer som man kan använda sig av, och det kan vara bra att känna till skillnaderna mellan de olika valen. Vissa typer av företag måste enligt lag använda sig utav en specifik typ av revisor. Man kan agera som revisor utan att ha en utbildning. Men det är oftast bäst att anlita en auktoriserad revisor med revisorsexamen för att få bästa möjliga kvalitet på sin revision. 

När det blivit dags att anställa en revisor i Göteborg kan det vara bra att jämföra några olika alternativ innan man bestämmer sig för vem man ska anlita. Man bör gå igenom recensioner på nätet för att se vem som har bäst betyg, samt fysiskt besöka revisorns kontor för att se om man får ett bra intryck. Det är ju trots allt en person som ska få tillgång till mycket viktig information och man vill känna sig trygg i den man anlitar.